Teamassessment

Geef teams een extra impuls!

Na een strategieverandering wilt u nieuwe plannen maken met uw team. Mogelijk bent u de nieuwe leidinggevende of heeft het team sinds kort een andere samenstelling. Misschien bestaan er samenwerkingsproblemen of heeft het team moeite met de nieuwe koers.

Een Teamassessment biedt u en uw teamleden inzicht in elkaars kwaliteiten en ‘gebruiksaanwijzing’, en maakt helder waar kansen, uitdagingen maar ook spanningsgebieden zitten. Duidelijk wordt welke talenten het team heeft, wat het nodig heeft om talenten tot ontwikkeling te brengen, en wat het team nog mist aan kwaliteiten. Daarnaast wordt helder waardoor teamleden geïnspireerd raken, welke mensen elkaar goed of juist minder goed begrijpen, en wat nodig is om de samenwerking te verbeteren en doelen te bereiken.

Het Teamassessment bestaat meestal uit:

  • een vragenlijst Persoonlijke Voorkeuren MBTI
  • een interview met alle teamleden afzonderlijk
  • een persoonlijkheids- en drijfverenvragenlijst
  • soms een klanttevredenheidsonderzoek voor en enige tijd na een teamcoaching traject
  • soms een 360 graden feedback vragenlijst op competentieniveau

De rapportage biedt een overzicht van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van uw team. U krijgt snel inzicht in wat de teamleden nodig hebben met betrekking tot coaching en aansturing om het beste uit het team te halen. Het Team assessmentrapport is en uitstekende basis voor een coachingstraject voor het hele team.