Professioneel Kritische Instelling inzichtelijk gemaakt

PKI assessments voor accountants

Een Professioneel Kritische Instelling is cruciaal voor de kwaliteit van het werk dat de accountant levert. Het waarborgen van professioneel kritisch gedrag van accountants binnen de eigen organisatie is dan ook van essentieel belang.

Daarom heeft HRD Group een specifiek PKI assessment ontwikkeld. En dat is nieuw; een dergelijk assessment bestond tot dusver niet. Het PKI assessment richt zich diepgaand en uitsluitend op de factoren die bewezen van invloed zijn op professioneel kritisch gedrag waaronder integriteit, onafhankelijkheid en assertiviteit.

Hiermee stellen wij onze klanten voor het eerst in staat om de mate waarin een accountant over een professioneel kritische instelling beschikt op een valide en betrouwbare manier inzichtelijk te maken. Dit helpt onze klanten bij de besluitvorming over onder andere partner benoemingen, het beoordelen van geschiktheid van sollicitanten en het opstellen van persoonlijke ontwikkeltrajecten van medewerkers.

Het PKI assessment bestaat meestal uit:

  • een persoonlijkheidsonderzoek
  • meerdere capaciteitentesten
  • meerdere integriteitsvragenlijsten
  • vragenlijst morele waarden
  • vragenlijst dilemma’s
  • een interview met een psycholoog NIP
  • rollenspelen

De resultaten worden beschreven in een assessmentrapport, en teruggekoppeld binnen vier werkdagen na het assessment.