Ontwikkelassessment

Haal eruit wat er in zit!

Een ontwikkelassessment biedt inzicht in groeimogelijkheden van medewerkers, bijvoorbeeld in het kader van talent development, loopbaanontwikkeling, of voor persoonlijke ontwikkeling binnen de huidige functie. Of wanneer bij fusies of reorganisaties nieuwe eisen aan bestaande functies worden gesteld, hebben alle partijen baat bij een goed beeld van de kwaliteiten en ontwikkelkansen van een medewerker (Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?) De rapportage beschrijft wat iemand werkelijk drijft, de persoonlijke talenten, ambities en het groeipotentieel van de medewerker, maar ook zijn/haar aangepast gedrag (vervormingen), ontwikkelpunten en beperkingen. Daaruit volgt een helder en persoonlijk ontwikkeladvies, dat volledig ingaat op uw vraag.

Het ontwikkelassessment bestaat meestal uit:

  • een online persoonlijkheidsonderzoek
  • cognitieve capaciteitentests
  • interessevragenlijsten
  • drijfveren onderzoek
  • vragenlijst management stijlen
  • een interview met een psycholoog NIP
  • een of twee rollenspelen met een acteur
  • soms een praktijkcasus, een analyse opdracht, een planningsoefening en/of een schrijfopdracht.

De resultaten en het advies worden beschreven in een assessmentrapport, en teruggekoppeld binnen vier werkdagen na het assessment.