Managementassessment

Inspireer uw management!

Veranderingen in organisaties stellen vaak nieuwe eisen aan managers. Het gaat dan bij voorbeeld om verandering in werkwijzen of cultuur, een andere benadering van klanten, of een sterkere commerciële focus. Vanuit de top-down gedachte dat goed voorbeeld doet volgen, vraagt dit alles om het uitdragen van visie en een andere stijl van leidinggeven. Nieuwe competenties zijn dan nodig om de gewenste omslag in de organisatie te kunnen maken. Zijn uw managers bijvoorbeeld in staat de medewerkers te motiveren en hen te helpen zich te ontwikkelen naar een meer taakvolwassen niveau?

Het Managementassessment is een middel om te bepalen waar de manager staat en wat hij of zij nog moet ontwikkelen om tot het gewenste niveau te komen. De resultaten kunnen zowel als nulmeting dienen voor een management development traject en/of worden vertaald naar een individueel ontwikkel advies.

Het Managementassessment bestaat meestal uit:

  • een persoonlijkheidsonderzoek
  • cognitieve capaciteitentests
  • vragenlijst managementrollen
  • een interview met een psycholoog NIP
  • twee rollenspelen ‘Situationeel Leidinggeven’ met een acteur
  • een planningsoefening
  • en/of een management game.

De resultaten worden beschreven in een assessmentrapport, en teruggekoppeld binnen vier werkdagen na het assessment.