Integriteitsassessment

Wees zeker met integer personeel!

Sommige functies (zoals bestuurders, commissarissen, accountants en wethouders) brengen kwetsbare taken met zich mee, zoals verantwoordelijk zijn voor declaraties, inkoop van goederen, kennis van komende wetswijzigingen, verstrekken van vergunningen, aannemen van nieuwe medewerkers, ontvangen van relatiegeschenken, enz. Organisaties zijn productiever wanneer gedrag in lijn is en blijft met regels en waarden, mensen zich niet door eigen motieven maar door het algemeen belang laten leiden, en ‘zuiver’ omgaan met grijze gebieden. De schade van integriteitsschendingen kan flink oplopen.

Een Integriteitsassessment wordt ingezet wanneer achtergrondinformatie nodig is over de professionele integriteit van (een) sollicitant(en) of medewerker(s), bijvoorbeeld wanneer de deelnemer in de betreffende functie kan worden verleid tot niet integer gedrag.

Voorafgaand aan het integriteitsassessment doen we een kwetsbaarheidsonderzoek: aan de hand van een vragenlijst en een interview brengen we kwetsbare taken en processen in beeld, evenals de risico’s van niet integer handelen. Deze risico-inventarisatie vormt de ‘meetlat’ voor het assessment, waarlangs we het assessment gaan inrichten.

Het integriteitsassessment bestaat meestal uit:

  • een persoonlijkheidsonderzoek
  • een integriteitsvragenlijst
  • vragenlijst morele waarden
  • vragenlijst dilemma’s
  • een interview met een psycholoog NIP
  • een rollenspel
  • toets van harde criteria, zoals het CV, referenties en behaalde diploma’s.
  • eventueel een aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

De resultaten worden beschreven in een assessmentrapport, en teruggekoppeld binnen vier werkdagen na het assessment.

 

Assessment Professionele Kritische Instelling voor accountants

Accountant? Specifiek voor accountants hebben wij het assessment PKI ontwikkeld in samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen. Mogelijk is dit assessment voor u tevens van belang. 

Meer informatie over het assessment professioneel kritische instelling.